Fraude.nl

Onze slogan 'Vertrouwen is goed, Hoffmann is beter' zult u de komende tijd op de radio horen. Dat zijn geen loze woorden. Zeker niet als het preventie betreft. Veronderstel vooraf nooit dat medewerkers preventie beschouwen als een blijk van wantrouwen. Onze ervaring leert juist dat medewerkers verdraaid goed weten dat preventie noodzakelijk is; ze weten dat het duidelijkheid schept, ook voor collega's die het niet zo nauw nemen.

Vertrouwen is goed.
Uw personeel ontvreemdt geen bedrijfseigendom.
Uw organisatie kent geen criminaliteit.
Toch?
Download nu de laatste fraudestatistieken van Hoffmann Bedrijfsrecherche op fraude.nl.
Want vertrouwen is goed, maar Hoffmann is beter.


Vertrouwen is goed.
Uw ICT afdeling is capabel.
Uw systeem is waterdicht.
Toch?
Vraag een ICT security advies van Hoffmann aan op fraude.nl.
Want vertrouwen is goed, maar Hoffmann is beter.


Vertrouwen is goed.
Uw organisatie is open en eerlijk.
Medewerkers controleren elkaar.
Toch?
Download de Whitepaper over Integriteitsmanagement van Hoffmann Bedrijfsrecherche op fraude.nl
Want vertrouwen is goed, maar Hoffmann is beter.


Vertrouwen is goed.
Uw personeel ontvreemdt geen spullen.
En een MKB bedrijf kent geen cybercrime.
Toch?
Ga voor de online Bedrijfsscan van Hoffmann naar fraude.nl.
Want vertrouwen is goed, maar Hoffmann is beter.

 

Geen halve maatregelen, ook niet bij repressief onderzoek, bij diefstal- en fraude onderzoek. Werk recht toe recht aan aan bewijsvoering en haal de onderste steen boven. Niet in de organisatie toestaan dat alleen een enkeling die toevallig tegen de lamp loopt, ontslagen wordt. Maak schoon schip als het verkeerd zit. Letterlijk en figuurlijk. En dat is nodig om alle medewerkers met het hart op de juiste plaats een steun in de rug te geven: laat zien dat eerlijkheid loont!