Meldmisstanden

Wij maken het maar al te vaak mee in onze rechercheonderzoeken: medewerkers die al langere tijd wisten van misstanden binnen de organisatie, maar dit niet durfden te melden. Of nog erger: ze meldden de misstanden wel, maar werden niet serieus genomen. 

Een positievere lading voor ‘klokkenluider’

Helaas hangt er een negatieve lading op de term ‘klokkenluiders’. Waarschijnlijk voor de voorbeelden uit de media, waarbij klokkenluiders zelf slachtoffer werden. Deze voorbeelden zijn echter een uitzondering, omdat het gemelde fraudegedrag gemeengoed was geworden binnen de organisatie. De klokkenluider was de 'moraalridder’. In uw organisatie is zeker 99% van uw medewerkers aan het werk met goede intenties. Zij willen werken in een betrouwbare en veilige omgeving, waarbij zij kunnen vertrouwen op collega’s en leidinggevenden. Uw medewerkers hebben er belang bij dat verkeerd gedrag wordt aangepakt. Onze ervaring is dat ze ook bereid zijn om meldingen te doen wanneer ze weten dat hun melding serieus opgepakt wordt.

Een zetje in de rug door nieuwe wetgeving

Als werkgever moet u het mogelijk maken om misstanden op een veilige manier te kunnen melden en bent u verplicht om er onderzoek naar te (laten) doen. Dat staat in nieuwe wetgeving op het gebied van klokkenluiders. U moet een klokkenluidersregeling opstellen als er meer dan 50 mensen voor u werken. Daarbij gaat het niet alleen om vaste medewerkers, maar ook om zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs.

Onze vernieuwde Meldmisstandenservice

Wij stellen deze regeling graag samen met u op. Wij zetten onze kennis en ervaring in zodat u zeker weet dat er een veilige manier is om misstanden te melden.

In de regeling staat:

  • wanneer er sprake is van een misstand;
  • bij wie de melding gedaan moet worden;
  • dat u vertrouwelijk met de melding omgaat;
  • dat uw werknemers een adviseur in vertrouwen mogen nemen.
  • dat u onderzoek zult (laten) doen naar de melding

Maak het makkelijk

Wanneer is de kans het grootst dat misstanden gemeld worden? Als het makkelijk is om te doen. 

Daarom krijgt u bij onze Meldmisstandenservice:

  • een communicatiekanaal dat 24 uur per dag bereikbaar is;
  • garantie dat de melding vertrouwelijk wordt behandeld;
  • professionele opvolging indien u onderzoek wenst te laten doen

Geregeld tot in de details

U krijgt ook onze hulp bij het informeren van uw Medewerkers over de klokkenluidersregeling. U kunt gebruikmaken van communicatiemiddelen die wij ter beschikking stellen. Daarnaast kunt u altijd advies  vragen aan uw consultant van Hoffmann. Die stuurt u elk jaar een overzicht van de meldingen. Handig voor uw eigen rapportages!

Meer weten? Bel of mail ons!

Ik wil een melding doen

Anonimiteit

Als onafhankelijk bureau is uw melding bij ons in goede (vertrouwelijke) handen. Wij garanderen uw anonimiteit en bieden de mogelijkheid om anoniem een melding te doen. In het geval dat u toch uw gegevens bekend maakt, zullen wij deze nooit zonder uw toestemming doorsturen. Voor de volledigheid merken wij op dat uw telefonische melding niet op tape worden opgenomen.

Neem nogmaals contact op
Uw werkgever bepaalt zelf wat er met de melding wordt gedaan. Wel is het zo dat in geval van onderzoek, er vaak naderhand nog vragen zijn die u mogelijk zou kunnen beantwoorden. Wij kunnen na uw e-mail/anonieme melding geen contact met u opnemen, maar vragen u daarom altijd om circa twee weken na de melding (nogmaals) telefonisch anoniem contact op te nemen. U kunt daarmee een waardevolle bijdrage leveren in een mogelijk onderzoek en eventueel gerezen vragen beantwoorden.

Velden met een * zijn verplicht